ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σάββατο, 02 Μαϊος 2020, 20:31

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΥ

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κάτοχους οικοπέδων/ανοιχτών χώρων/ τεμαχίων γης που βρίσκονται εντός ή πλησίον της οικιστικής περιοχής Κόρνου να προβούν στον καθαρισμό και απομάκρυνση των χόρτων/ακαθαρσιών και άλλων άχρηστων αντικειμένων, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Για ογκώδη αντικείμενα ή κλαδέματα ή άλλα αντικείμενα που δεν μαζευει το σκυβαλλοφόρο όχημα προτρέπονται οι κάτοικοι να τα μεταφέρουν δωρεάν στο Πράσινο Σημείο στα Πυργά που λειτουργεί κάθε τετάρτη και Σάββατο 09:00-18:00

Μετά την  πιο πάνω ημερομηνία, όσα οικόπεδα/ανοικτοί χώροι δεν καθαριστούν, συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα χρεώσει τα ανάλογα έξοδα στους ιδιοκτήτες/ κατόχους.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου.

2. Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη/κάτοχο, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

Η παρούσα επιστολή να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους τεμαχίων γης, η οποία αποστέλλεται με βάση τον Περί  Κοινοτήτων Νόμο του 1999 (86(I)/1999) Άρθρο 82(στ) και 82(η) και  των περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου 103(1) και 103(2)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 22532170, 22532528 ή στο symvouliokornos@cytanet.com.cy.

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της κοινότητας και ενός υγιούς και καλαίσθητου περιβάλλοντος γενικότερα. Επιπρόσθετα, ο καθαρισμός ανοικτών χώρων είναι ένα μέτρο για την πρόληψη και παρεμπόδιση της εξάπλωσης πυρκαγιών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Powered by Technomart