Εγγραφές παιδιών για τη σχολική χρονιά 2022-2023

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, 14:45

Αγαπητοί γονείς

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω:

  1. Οι εγγραφές των παιδιών για την νέα σχολική χρονιά 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από τις 10/01/2022 μέχρι και τις 14/01/2022. Απαραίτητα πιστοποιητικά για εγγραφή είναι:
  • το έντυπο ΔΔΕ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)», ή το έντυπο ΔΔΕ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο ή Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά μικρότερης ηλικίας (3-4 8/12 )
  • επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο
  • δυο λογαριασμοί (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος)
  • κατάσταση εμβολιασμού (αφορά την εγγραφή στην Α’ τάξη)
  • πιστοποιητικό φοίτησης από εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο (αφορά την Εγγραφή στην Α’ τάξη)

Όσοι ενδιαφέρεστε για το ολοήμερο, όπως συμπληρώσετε το έντυπο για το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο και να το παραδώσετε μαζί με την αίτηση εγγραφής.

Powered by Technomart