• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2022, 16:37
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ RAPID TESTS στην κοινότητα Κόρνου Ενημερώνουμε το κοινό ότι το πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ τεστ ανίχνευσης αντιγόνου COVID-19 (Rapid test) είναι το εξής: Ημέρες διεξαγωγής:Κάθε Κυριακή   και  Τετάρτη 5/1/22 από 8:30 πμ έως 5.00 μμ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ Rapid tests θα είναι ΜΟΝΟ:  1) ανήλικα παιδιά  2) έγκυες γυναίκες  3) εμβολιασμένοι  4) όσοι έχουν ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν μπορούν να εμβολιαστούν  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας όσοι δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες πολιτών θα πρέπει να διενεργούν από μόνοι τους το τεστ με δικά τους έξοδα, σε χημεία ή φαρμακεία και όχι στον χώρο του Κοινοτικού Ιατρείου.

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, 14:45
Αγαπητοί γονείς Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα πιο κάτω: Οι εγγραφές των παιδιών για την νέα σχολική χρονιά 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από τις 10/01/2022 μέχρι και τις 14/01/2022. Απαραίτητα πιστοποιητικά για εγγραφή είναι: το έντυπο ΔΔΕ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)», ή το έντυπο ΔΔΕ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο ή Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά μικρότερης ηλικίας (3-4 8/12 ) επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο δυο λογαριασμοί (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος) κατάσταση εμβολιασμού (αφορά την εγγραφή στην Α’ τάξη) πιστοποιητικό φοίτησης από εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο (αφορά την Εγγραφή στην Α’ τάξη) Όσοι ενδιαφέρεστε για το ολοήμερο, όπως συμπληρώσετε το έντ…

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021, 15:54
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η H Σχολική Εφορεία Κόρνου-Δελικήπου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για την πλήρωση κενής θέσης Σχολικής/ου συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση ή από την ιστοσελίδα www.kornos.org.cy Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία (Δημοκρατίας 8, 7640 Κόρνος), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, στις 12:00 το μεσημέρι. Σχολική Εφορεία Κόρνου-Δελικήπου Τηλ. 22532170

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, 19:21
19 Νοεμβρίου 2021  ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου ζητά προσφορές για ενοικίαση του υποστατικού που βρίσκεται στο Κοινοτικό Πάρκο του Συνοικισμού Αυτοστέγασης Κόρνου από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν σε κλειστό φάκελο στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 και στο φάκελο να αναγράφεται: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΟΡΝΟΥ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να αποτείνονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου (Δημοκρατίας 8, 7640 Κόρνος τηλ. 22532170, 22532528) για τους όρους της προσφοράς. Το Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να αποδεχθεί την ψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά. Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κό…

Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021, 13:10
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη ενός έκτακτου τεχνίτη για περίοδο 6(έξι) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα τρία εξάμηνα. Ο προσφερόμενος μισθός για τη θέση αυτή είναι η Κλίμακα Ε7 (Ακαθάριστες συνολικές απολαβές €1.185.92 ανά μήνα). Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι και έξι (6) μήνες κάθε φορά, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης 24 μήνες. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως, τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που οι ανάγκες για τις οποίες προσλήφθηκε παύσουν να υφίστανται πριν την πάροδο των 24 μηνών, είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων είτε άλλως πως. …

Πέμπτη, 01 Ιουλίου 2021, 06:38
                                                                      ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΟΡΝΟΥ                                                             ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ‘’ΠΟΛΥΒΙΟΣ’’   Πληροφορούνται οι κάτοικοι Κόρνου ότι η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου έχει εκπονήσει το σχέδιο εκκένωσης της κοινότητας  ‘’ΠΟΛΥΒΙΟΣ’’. Το σχέδιο αυτό θα τεθεί σε λειτουργία MONO σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και αφού κριθεί …

Πέμπτη, 06 Μαϊος 2021, 21:05
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γενικών γραφειακών καθηκόντων. ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ (Κλ. Α2) 1. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (2) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως τεκμηριώνεται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας) (3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (4)Ικα…

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021, 02:31
12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ΤΕΜΑΧΙΩΝ/ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΡΝΟΥ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους οικοπέδων/ανοιχτών χώρων/τεμαχίων γης που βρίσκονται εντός ή πλησίον της οικιστικής περιοχής Κόρνου να προβούν στον καθαρισμό τους καθώς και απομάκρυνση των χόρτων/ακαθαρσιών και άλλων άχρηστων αντικειμένων που βρίσκονται εντός τους μέχρι τις 16 Μαΐου 2021. Για ογκώδη αντικείμενα/κλαδέματα που δεν μαζεύει το σκυβαλλοφόρο όχημα οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι να τα μεταφέρουν δωρεάν στο Πράσινο Σημείο στα Πυργά. Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, όσα οικόπεδα/ανοικτοί χώροι δεν καθαριστούν, συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα χρεώσει τα ανάλογα έξοδα στους ιδιοκτήτες/ κ…

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021, 17:15
                                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Λόγω της αυξημένης βλάστησης που παρατηρείται και  φέτος  υπάρχει  αυξημένος κίνδυνος έναρξης πυρκαγιών. Για αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων γεγονότων  το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου υπενθυμίζει όλους τους κατοίκους ότι: 1.      Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε σημείο της υπαίθρου, σε ιδιόκτητη  ή άλλη γη εκτός εαν έχει εξασφαλίσει τη σχετική άδειας. Η μη συμμόρφωση προνοεί αυστηρές ποινές, πρόστιμο μέχρι €20.000 ή 5 χρόνια φυλάκιση ή και τα δύο μαζί. Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμος του 1988 (220/1988) Οποιοδήπ…

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020, 13:46
Πληροφορείται το κοινό ότι τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου θα είναι κλειστά 13/8, 14/8 και 17/8/2020   Σας ευχαριστούμε

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020, 13:32
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης και Αξιοποίησης οικιακών Αποβλήτων (ΧΥΤΥ) Λάρνακας –Αμμοχώστου προχώρησαν στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Πράσινου Σημείου στα Πυργά . Από τον Σεπτέμβριο το Πράσινο Σημείο θα λειτούργει καθημερινά Δευτέρα –Σάββατο ολοήμερα και Κυριακή μέχρι το μεσημέρι . Στόχος, η αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής . Το Πράσινο Σημείο δέχεται τα επιτρεπόμενα απόβλητα /ανακυκλώσιμα υλικά και κλαδέματα τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται και να τοποθετούνται στους κατάλληλους καλάθους από τους ιδιοκτήτες, δωρεάν μόνο από νοικοκυριά. Απαγορεύεται η είσοδος σε επαγγελματίες . Απαγορεύεται η απόρριψη αντικειμένων σε άλλους χώρους. Ο χώρος βρίσκε…

Δευτέρα, 18 Μαϊος 2020, 21:08
                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Θα ήθελα εκ μέρους της κοινότητας Κόρνου να ευχαριστήσω όλες τις κρατικές υπηρεσίες  που έδωσαν την μάχη με τις φλόγες και κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο  την μεγάλη  πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στην κοινότητα μας. Ευχαριστίες και προς όλους του εθελοντές που υποστήριξαν το έργο της κατάσβεσης με μηχανήματα/τροφοδοσία/εφοδιασμό. Οι εικόνες  της καμένης γης πρέπει να μας θυμίσουν, να μας προβληματίσουν και να μας φοβίσουν για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.   Οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες ευνοού…

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020, 01:04
3ος Εβδομαδιαίος Διαγωνισμός Ζωγραφικής/Κατασκευών για Παιδιά έως και 12 ετών. "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ"Στο διαγωνισμό αυτό τα παιδιά μπορούν να κάνουν, εκτός από ζωγραφιές και Πασχαλινές κατασκευές Φτιάξε την ζωγραφιά ή Κατασκευή σου σου με θέμα: "ΠΑΣΧΑ 2020"  Βγάλε την ζωγραφιά/Κατασκευή σου φωτογραφία και στείλε την στο inbox της σελίδας μας αναγράφοντας το Όνομα και την Τάξη του Σχολείου σου. Οι ζωγραφιές/κατασκευές θα αξιολογηθούν από "τρίτα" πρόσωπα χωρίς να αναγράφεται το όνομα του δημιουργού. Η καλύτερη ζωγραφιά/κατασκευή κάθε εβδομάδας θα βραβεύεται.Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού 10/04/2020** Αγαπητοί γονείς ο διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Κ.Σ για ενασχόληση των παιδιών στο σπίτι, για αυτό να τα ενθαρρύνεται να συμμετάσχουν. Με την αποστολή της …

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020, 03:40
2ος Εβδομαδιαίος Διαγωνισμός Ζωγραφικής για Παιδιά έως και 12 ετών. "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ" Φτιάξε την ζωγραφιά σου με θέμα: "Πήλινα Αγγεία του Κόρνου" Βγάλε την ζωγραφιά σου φωτογραφία και στείλε την στο inbox της σελίδας μας στο facebook αναγράφοντας το Όνομα και την Τάξη του Σχολείου σου.  Οι ζωγραφιές θα αξιολογηθούν από "τρίτα" πρόσωπα χωρίς να αναγράφεται το όνομα του δημιουργού. Η καλύτερη ζωγραφιά κάθε εβδομάδας θα βραβεύεται. Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού 03/04/2020Αγαπητοί γονείς ο διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Κ.Σ για ενασχόληση των παιδιών στο σπίτι, για αυτό να τα ενθαρρύνεται να συμμετάσχουν. Με την αποστολή της ζωγραφιάς οι γονείς συμφωνούν και δίνουν το δικαίωμα στο Κ.Σ.Κόρνου να αναρτήσει δημόσια τη φωτογραφία της ζωγραφ…

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020, 00:50
1ΟΣ  Εβδομαδιαίος Διαγωνισμός Ζωγραφικής για Παιδιά έως και 12 ετών. Φτιάξε την ζωγραφιά σου με θέμα: "Μένω Σπιτι, Βλέπω την άνοιξη από το παράθυρο μου" Βγάλε την ζωγραφιά σου φωτογραφία και στείλε την στο inbox της σελίδας μας αναγράφοντας το Όνομα και την Τάξη του Σχολείου σου. Οι ζωγραφιές θα αξιολογηθούν από "τρίτα" πρόσωπα χωρίς να αναγράφεται το όνομα του δημιουργού.  Η καλύτερη ζωγραφιά κάθε εβδομάδας θα κερδίζει δώρα.  Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 26/03/2020Αγαπητοί γονείς ο διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Κ.Σ για ενασχόληση των παιδιών στο σπίτι, για αυτό να τα ενθαρρύνεται να συμμετάσχουν.Για το θέμα της επόμενης εβδομάδας θα προβούμε σε Νέα ανακοίνωση.Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά παιδιά από Κόρνο και Δελίκηπο. 2ο…

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020, 00:34
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου επιβραβεύοντας την εθελοντική πρωτοβουλία της Ομάδας Δράσης Ανάπτυξης Κόρνου για κατασκευή ασπίδων προστασίας προσώπου για τους επαγγελματίες υγείας, έχει αναλάβει να καλύψει το κόστος αγοράς των αναγκαίων υλικών για την κατασκευή τους. Ήδη η πρώτη παρτίδα των 1200 ασπίδων εχει παραδοθεί στους νοσοκομειακούς και προνοσοκομειακούς χώρους εργασίας. Αναμένεται η κατασκευή και δεύτερης παρτίδας ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όλους όσους προσφέρουν εθελοντικά αυτές τις δύσκολες μέρες. Μπορεί οι πόρτες ναν κλειστές τζιαι όφτζιερες οι στράτες Μα οι καρκιές των χωρκανών Σαν εκκλησιά των χρισκιανώνΜ' αγάπη εν γεμάτες (Κοινοτάρχης Κόρνου)

Τρίτη, 07 Απριλίου 2020, 22:04
3ος Εβδομαδιαίος Διαγωνισμός Ζωγραφικής/Κατασκευών για Παιδιά έως και 12 ετών. "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ"Στο διαγωνισμό αυτό τα παιδιά μπορούν να κάνουν, εκτός από ζωγραφιές και Πασχαλινές κατασκευές  Φτιάξε την ζωγραφιά ή Κατασκευή σου σου με θέμα: "ΠΑΣΧΑ 2020"Βγάλε την ζωγραφιά/Κατασκευή σου φωτογραφία και στείλε την στο inbox της σελίδας μας στο facebook αναγράφοντας το Όνομα και την Τάξη του Σχολείου σου.  Οι ζωγραφιές/κατασκευές θα αξιολογηθούν από "τρίτα" πρόσωπα χωρίς να αναγράφεται το όνομα του δημιουργού. Η καλύτερη ζωγραφιά/κατασκευή κάθε εβδομάδας θα βραβεύεται. Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού 10/04/2020** Αγαπητοί γονείς ο διαγωνισμός γίνεται στα πλαίσια των προσπαθειών του Κ.Σ για ενασχόληση των παιδιών στο σπίτι, για αυτό να τα ενθαρρύνεται να συμμετάσχουν. Με τη…

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020, 10:37
Αγαπητοί συγχωριανοί, Οι στιγμές είναι κρίσιμες… Όλοι μας διακατεχόμαστε από έντονα αισθήματα ανησυχίας και ανασφάλειας, ως αποτέλεσμα της ταχύτητας εξάπλωσης της νέας επιδημίας που πλήττει αδιακρίτως το σύνολο της ανθρωπότητας. Πρώτιστο μέλημα, η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Το Κράτος μας βρίσκεται σε κατάσταση «Έκτακτης Ανάγκης» και έχει ανακοινώσει σωρεία αυστηρών μέτρων που ευχόμαστε να είναι αποτελεσματικά. Κανένα μέτρο, όσο αυστηρό και αν είναι, δεν αρκεί για την πρόληψη ή προστασία του συνόλου αν δεν υπάρξει και η ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύνης, αν δεν επιδειχθεί πειθαρχία στα μέτρα άλλα και αλληλοσεβασμός. Το Κοινοτικό Συμβούλιο σας ενημερώνει για τα πιο κάτω μέτρα τα οποία έχουν ισχύ  μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως. 1. Τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβούλιου θα είνα…

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2020, 14:30
ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΕΤΟΜΟΥΤΤΗΣ ΣΩΘΗΚΕ - Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΟΡΤΗ!   Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020 / 10:30πμ   Ο μεγάλος αγώνας που δώσαμε όλοι μαζί για δύο εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσουμε μια μεγάλη μάχη: Τερματίστηκαν επίσημα οι οποιεσδήποτε ενέργειες ή / και συζητήσεις σχετικά με πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στο Δάσος της Αετόμουττης του Δελικήπου.    Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας μας μετατρέπεται σε γιορτή!  Με Οργανωμένη Πεζοπορία στο δάσος της Αετόμουττης--Με Δενδροφύτευση    Χώρος συγκέντρωσης: Σταυροδρόμι Μαθιάτη-Λυθροδόντα, στον δρόμο που ενώνει την κοινότητα Δελικήπου με την κοινότητα Λυθροδόντα    Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί.  Δήμος Λευκάρων, …

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020, 21:35
Η διαδρομή της πρώτης μέρας του CYPRUS SUNSHINE EPIC 2020 Πυργών-Κόρνου πέρασε και  μέσα από το δάσος Σταυροβουνίου  αναδεικνύοντας τις ομορφιές της περιοχής μας που πρεπει να διαφυλαχθούν για να μπορούν ακόμα περισσότεροι ποδηλάτες να τις απολαμβάνουν. Ένας ακόμα  λόγος για να αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι θα πρέπει να βρουν άμεσα λύση για μετακίνηση/εγκατασταση όλων των μονάδων παραγωγής ασφαλτικου σκυροδέματος μακριά από δασώδεις και κατοικημένες περιοχές.  Καλούμε για ακόμα μία φορά τους αρμοδίους όπως επισπευσουν τη διαδικασία χωροθέτησης ζώνης βαριάς βιομηχανίας που θα στεγάσει όλες τις ρυπογόνες βιομηχανικές δραστηριότητες μακριά από κατοικημένες ή και δασώδεις περιοχές όπως ο Κόρνος, τα Πυργά και το δάσος Σταυροβουνίου.  

Powered by Technomart