Ταρίφες Νερού

Η τιμολόγηση του πόσιμου νερού που παρέχει το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου είναι η ακόλουθη:

 

Από        1-15 κ.μ                                     € 19,22      (πάγιο)  

 

Από        16-60 κ.μ                                   € 0,85 ανά κ.μ

 

Από        61-80 κ.μ                                   € 1,28 ανά κ.μ

 

Από        81-100 κ.μ                                 € 1,71 ανά κ.μ  

 

Από        101-150 κ.μ                               € 2,56 ανά κ.μ

 

Από        151+ κ.μ                                     € 5,13 ανά κ.μ

 

Στις πιο πάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 5% και το Περιβαλλοντικό Τέλος Κυβερνητικού Υδατικού Έργου  που ανέρχεται στα €0.05 ανά κ.μ νερού.

 

Η έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών απαλλάσσει τόσο το Συμβούλιο όσο και τον καταναλωτή από περιττές ταλαιπωρίες και έξοδα. Παράλειψη σας να πληρώσετε μέσα στην καθορισμένη προθεσμία που αναγράφεται στην ειδοποίηση πληρωμής οδηγεί στην επιβάρυνση του λογαριασμού σας με πρόστιμο 10% πάνω στο ολικό ποσό και στην διακοπή της υδατοπρομήθειας. Για την επανασύνδεση της υδατοπρομήθειας θα υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση € 17.00

Σε περίπτωση πληρωμής με  τραπεζική επιταγή αυτή να εκδίδεται στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου

 

Γραπτές ενστάσεις γίνονται αποδεκτές εντός 15 ημερών από τη λήψη της ειδοποίηση πληρωμής.

Αποτελεί υποχρέωση  των καταναλωτών όπως διατηρούν καθαρούς και ελευθέρους τους χώρους περιμετρικά του υδρομετρητή τους για την ανεμπόδιστη λήψη των ενδείξεων. Οι καταναλωτές θα πρέπει να μετακινήσουν τα σημεία των υδρομετρητών τους στην είσοδο της οικίας τους και σε σημείο που να μην είναι αναγκαία η είσοδος εντός της οικίας για τη λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή.

Αποτελεί υποχρέωση του καταναλωτή όπως συντηρεί επί τακτικής βάσης την υδραυλική  εγκατάσταση των υποστατικών του για έγκαιρο εντοπισμό διαρροών που θα επιφέρουν ψηλό λογαριασμό.  Σε περίπτωση διαρροής θα πρέπει άμεσα να ειδοποιείται το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τυχών διαρροές μετά τον  υδρομετρητή αποτελούν ευθύνη του καταναλωτή και θα χρεώνονται.  

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ

ΜΗΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ. Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

 

 

Φωτογραφίες

Powered by Technomart