Ενστάσεις

Γραπτές ενστάσεις γίνονται αποδεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης λογαριασμού  και απευθύνονται στον Έπαρχο Λάρνακας ο οποίος και θα τις εξετάζει.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά/αποδείξεις

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ΔΕΝ θα παραλαμβάνει εκπρόθεσμες ένστασεις.

 

Έντυπα

Powered by Technomart