Ο ΣΚΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2022, 01:53

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμοι

Οι περί Σκύλων Νόμοι

Κάθε πρόσωπο που κατέχει ή φροντίζει σκύλο οφείλει:

• να του παρέχει κατάλληλη στέγη και προφύλαξη από τις καιρικές συνθήκες*

• να του παρέχει κατάλληλη και επαρκή τροφή και νερό

• να του προσφέρει κατάλληλες δυνατότητες για άσκηση

• να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίσει τη δραπέτευση ή τη διαφυγή

του

• να μην προξενεί στο σκύλο του αχρείαστο πόνο και ταλαιπωρία

• να μην εγκαταλείπει το σκύλο του

• να μην επιτρέπει στο σκύλο του να περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε

οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι δεμένος με λουρί

• να προστατεύει το σκύλο του από κλοπή, τροχαία ατυχήματα και σκόπιμες ή τυχαίες

δηλητηριάσεις

• να διασφαλίζει την υγεία του και να τον φροντίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του

κτηνιάτρου

• να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλείται οχληρία στο κοινό και

οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου να μην εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια

υγεία, ασφάλεια και ευημερία των ανθρώπων

• να σημάνει το σκύλο του με κατάλληλο μικροτσίπ και να τον εγγράψει στο μητρώο

των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

• να εξασφαλίσει άδεια κατοχής από την αρμόδια τοπική αρχή.

Η άδεια κατοχής σκύλου εκδίδεται / ανανεώνεται από τις τοπικές αρχές και για την έκδοση /

ανανέωση της απαιτείται όπως τηρούνται όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις.

 ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΚΥΛΟΥ

• είναι ευρύχωρος, ασφαλής και επιτρέπει άνετες κινήσεις στο ζώο

• έχει κατάλληλη στέγη για προστασία από βροχή και ήλιο

• έχει τη δυτική και βόρεια πλευρά του προστατευμένες από ρεύματα αέρος

• έχει πάτωμα από σκληρό υλικό για εύκολο πλύσιμο και καθάρισμα

• το πάτωμα έχει κλίση για διοχέτευση των νερών σε απορροφητικό λάκκο

• έχει κατάλληλα διαμορφωμένη «γωνιά» για ύπνο.

Videos

Powered by Technomart