ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021, 17:15

                                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω της αυξημένης βλάστησης που παρατηρείται και  φέτος  υπάρχει  αυξημένος κίνδυνος έναρξης πυρκαγιών. Για αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων γεγονότων  το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου υπενθυμίζει όλους τους κατοίκους ότι:

1.      Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε οποιοδήποτε σημείο της υπαίθρου, σε ιδιόκτητη  ή άλλη γη εκτός εαν έχει εξασφαλίσει τη σχετική άδειας. Η μη συμμόρφωση προνοεί αυστηρές ποινές, πρόστιμο μέχρι €20.000 ή 5 χρόνια φυλάκιση ή και τα δύο μαζί. Ο περί Προλήψεως Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμος του 1988 (220/1988)

Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) Ανάβει φωτιά στην ύπαιθρο κατά παράβαση του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου

(β) εγκαταλείπει άσβεστη φωτιά την οποία άναψε στην ύπαιθρο

(γ) απορρίπτει αναμμένο σπίρτο ή τσιγάρο ή άλλο αντικείμενο το οποίο δυνατόν να προκαλέσει πυρκαϊά στην ύπαιθρο

(δ) προκαλεί πυρκαϊά στην ύπαιθρο εξαιτίας-

(i) αλόγιστης ή αμελούς χρήσης σπίρτου, τσιγάρου ή άλλης εύφλεκτης ύλης ή μη λήψης των αναγκαίων προφυλάξεων σχετικά με αυτά ή

(ii) πλημμελούς ή ελαττωματικής λειτουργίας οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος ή άλλου μηχανήματος το οποίο χρησιμοποιεί·

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή όχι μεγαλύτερη των είκοσι χιλιάδων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.

2.      Όλα τα οικόπεδα/χωράφια εντός της κατοικημένης περιοχής στα οποία υπάρχει άγρια βλάστηση πρέπει να καθαριστούν από τους ιδιοκτήτες/εξουσιοδοτημένα άτομα μέχρι τις 16/05/2021. Όσοι αμελήσουν να πράξουν τούτο το Κοινοτικό Συμβούλιο θα αναλάβει τον καθαρισμό και τα έξοδα θα τα επωμισθούν οι ιδιοκτήτες.

3.      Όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες/υποστατικά που συνορεύουν με πευκόφυτες περιοχές ή άγρια βλάστηση να δημιουργήσουν αντιπυρική ζώνη στην περίμετρο της περιουσίας τους σε ακτίνα 30 μέτρων περίπου.

4.      Οι κτηνοτρόφοι να καθαρίσουν ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση γύρω από τα υποστατικά τους.

     5.  Η ρίψη σκουπιδιών ή και άλλων αντικειμένων σε ανοικτούς χώρου; απαγορευεται. Για ογκώδη αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που δεν μαζευει το σκυβαλλοφόρο όχημα προτρέπονται οι κάτοικοι να τα μεταφέρουν δωρεάν στο Πράσινο Σημείο στα Πυργά που λειτουργεί από Δευτέρα εως Σάββατο 08:30-19:00 και Κυριακή 08:30-12:00

Η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ιδιοκτήτες ή εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και αποστέλλεται με βάση τους Γενικούς Κανονισμούς του Κ. Σ. Κόρνου, άρθρο 103(1) και 103(2)

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου 

Powered by Technomart