ΠΕΡΠΑΤΩ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΕΤΟΜΟΥΤΤΗΣ ΣΤΟ ΔΕΛΙΚΗΠΟ

Κυριακή, 08 Μαρτίου 2020, 14:30

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΕΤΟΜΟΥΤΤΗΣ ΣΩΘΗΚΕ - Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΟΡΤΗ!

 
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2020 / 10:30πμ
 
Ο μεγάλος αγώνας που δώσαμε όλοι μαζί για δύο εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα να κερδίσουμε μια μεγάλη μάχη: Τερματίστηκαν επίσημα οι οποιεσδήποτε ενέργειες ή / και συζητήσεις σχετικά με πιθανή δημιουργία νέας λατομικής ζώνης στο Δάσος της Αετόμουττης του Δελικήπου. 
 
Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας μας μετατρέπεται σε γιορτή! 
Με Οργανωμένη Πεζοπορία στο δάσος της Αετόμουττης--Με Δενδροφύτευση 
 
Χώρος συγκέντρωσης: Σταυροδρόμι Μαθιάτη-Λυθροδόντα, στον δρόμο που ενώνει την κοινότητα Δελικήπου με την κοινότητα Λυθροδόντα
 
 Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί. 
Δήμος Λευκάρων, Κοινοτικό Συμβούλιο Δελικήπου, Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου, Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδόντα, Κυνηγετικές Ενώσεις, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Οργανωμένα σύνολα
 
OUR AETOMOUTTI FOREST IS SAVED - OUR PROTEST BECOMES A CELEBRATION!
 
Sunday, 8 March 2020 / 10:30am 
 
After two weeks of fighting long and hard for our cause, together, we have managed to win a big battle: Any discussions and / or actions concerning the development of a new quarry zone in the Aetomutti Forest in Delikipos area are officially terminated.
 
As a result, our planned protest becomes a celebration!
 
With a Hiking Tour in the Aetomutti Forest 
With Tree-planting
 
Meeting point: At the crossway of Mathiati-Lythrodontas, on the threshold joining the Delikipos with Lythrodontas community. 
 
Thank you for helping us save our forest and looking forward to seeing you soon. 
The Municipality of Lefkara, the Community Councils of Delikipos,  Kornos, and Lythrodontas, Hunting Associations, Environmental Organisations, Organised Groups

Φωτογραφίες

Powered by Technomart