ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ/ΧΩΡΩΝ

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024, 20:24

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ / ΤΕΜΑΧΙΩΝ /ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΝΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους οικοπέδων/ανοιχτών χώρων/τεμαχίων γης που βρίσκονται εντός ή πλησίον της οικιστικής περιοχής Κόρνου όπως προβούν στον καθαρισμό τους καθώς και απομάκρυνση των χόρτων/ακαθαρσιών και άλλων άχρηστων αντικειμένων που βρίσκονται εντός τους μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2024. Ογκώδη αντικείμενα/κλαδέματα που δεν μαζεύει το σκυβαλλοφόρο οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι να τα μεταφέρουν  στο Πράσινο Σημείο Πυργών.

Μετά την πιο πάνω ημερομηνία, όσα οικόπεδα/ανοικτοί χώροι δεν καθαριστούν, συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα χρεώσει τα ανάλογα έξοδα στους ιδιοκτήτες/ κατόχους με ελάχιστο ποσό τα €80.

Διευκρινίζεται ότι:

1. Αν ο καθαρισμός από τον ιδιοκτήτη κριθεί μη ικανοποιητικός, το συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου θα προβαίνει σε πλήρη καθαρισμό του οικοπέδου.

 2. Η ευθύνη του καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη/κάτοχο, έστω κι αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από τρίτους.

 3. Όσοι διατηρούν μηχανήματα ή άλλα χρήσιμα  αντικείμενα σε ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους, πρέπει να τα μετακινήσουν έγκαιρα για σκοπούς καλύτερου καθαρισμού, διαφορετικά το Κ.Σ. Κόρνου δεν θα φέρει οποιανδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή πρόκληση ζημιάς.

Η παρούσα επιστολή να θεωρηθεί και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους τεμαχίων γης, η οποία αποστέλλεται με βάση τον Περί Κοινοτήτων Νόμο του 1999 (86(I)/1999) Άρθρο 82(στ) και 82(η) και των περί Διοίκησης των Τοπικών Υποθέσεων (Γενικοί) Κανονισμών του Κοινοτικού Συμβουλίου Κόρνου 103(1) και 103(2)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της κοινότητας και ενός υγιούς και καλαίσθητου περιβάλλοντος γενικότερα. Επιπρόσθετα, ο καθαρισμός ανοικτών χώρων είναι ένα μέτρο για την πρόληψη και παρεμπόδιση της εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 22532170, 22532528 ή στο  
Email: symvouliokornos@cytanet.com.cy

10 Απριλίου 2024

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Powered by Technomart