Τουριστικός Οδηγός

Εκκλησίες

πίσω στην κατηγορία

Αγίου Αλεξάνδρου

Εκκλησίες

Ἀπολυτίκιον  τῶν  ἐν  ἁγίοις  πατέρων  ἡμῶν,  ἀρχιεπισκόπων  Κωνσταντινουπόλεως,  Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου  καί  Παύλου  τοῦ  Νέου.

 

Μῦσται  οὐράνιοι,  ἀποδεικνύμενοι,  θεῖοι  ἐκφάντορες,

τῶ  κόσμω  ὤφθητε,  τήν  Ἐκκλησίαν  τοῦ  Χριστοῦ,

ποιμάναντες  θεαρέστως,  ἱερέ  Ἀλέξανδρε.

Τῆς  Τριάδος    πρόμαχος,  Ἰωάννη  ἔνδοξε,

τῆς  χάριτος  τρόφιμος,  καί  Παῦλε  ἱερέων  ἀκρότης.

Ὅθεν  ὑμᾶς  ἀνευφημῶμεν.

 Στην  αριστερή  πλευρά   του  δρόμου  που  οδηγεί  στην  κοινότητα  Πυργά,  σε  έδαφος  που  βρίσκεται  στη  γεωγραφική  έκταση  του  Κόρνου,  κτίστηκε  το  1995  ιερός  ναός,  αφιερωμένος  στον  Άγιο  Αλέξανδρο.  Ο  ναός  κτίστηκε  με  πρωτοβουλία  και  δαπάνη  της  οκογένειας  του  μακαριστού  Οικονόμου  και  για   χρόνια  Προέδρου  της  Επιτροπής  Ελληνοκυπρίων  αγνοουμένων  Χριστόφορου  Παπαχριστοφόρου. 

 Με  επιθυμία  της  κτητόρισσας  οικογένειας,  ο  ναός   αφιερώθηκε  στον  Άγιο  Αλέξανδρο,  όνομα  που  φέρει  ο  αγνοούμενος  γιος  τους  Αλέξανδρος  Παπαχριστοφόρου.   Η  εκκλησία  είναι  μονόκλιτη  με  κεραμιδοσκέπαστο  ημιθόλιο.  Στο  εσωτερικό  του  δυτικού  τοίχου,  αναρτήθηκαν  οι  φωτογραφίες   όλων  των  Ελληνοκυπρίων  αγνοουμένων    της  τουρκικής  εισβολής  του  1974,  συνολικά  1619.  Ο  ναός  είναι  αγιογραφημένος  και  σε  αυτό  τελείται  Θεία  Λειτουργία  και  Δέηση  για  τους  αγνοούμενους,  κάθε   Σάββατο  από  η  ώρα   9  μέχρι  11 π. μ.

 Ένας  Σταυρός  τοποθετημένος  σε  πέτρινη  κολώνα  που  βρίσκεται  στη  δυτική  πλευρά  του  πλακόστρωτου  που  περιβάλλει  την  εκκλησία,  φέρει  την  ακόλουθη  επιγραφή:

 

 1619  ΑΤΟΜΑ   ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ

    ΑΠΟ   ΤΙΣ   20   ΙΟΥΛΙΟΥ   1974

               ΤΟΥΣ   ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ   ΟΙ    ΤΟΥΡΚΟΙ

              Ο  ΘΕΟΣ   ΕΙΝΑΙ   Η   ΕΛΠΙΔΑ   ΜΑΣ

 

Η  ίδια  φράση  είναι  γραμμένη  και  στην  αγγλική,  γαλλική  και γερμανική  γλώσσα.

Φωτογραφίες

Χάρτης

Powered by Technomart