Τουριστικός Οδηγός

Σωματεία/Συνδέσμοι

πίσω στην κατηγορία

Αγροτική Κόρνου

Σωματεία/Συνδέσμοι

To Σωματείο ιδρύθηκε στις 20 Ιουνίου 1980 και στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα στο Κόρνο.

Μέχρι το 1985 το σωματείο διατηρούσε ποδοσφαιρική ομάδα προωθώντας έτσι τον αθλητισμό στην κοινότητα.

Μέσα από τις δραστηριότητες της η Αγροτική Κόρνου προωθεί την ενημέρωση και επιμόρφωση των κατοίκων, ιδιαίτερα των αγροτών, για επίκαιρα θέματα και την προώθηση επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Συμμετέχει επίσης ως μέλος στο Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Κόρνου προωθώντας έτσι τον εθελοντισμό στην κοινότητα μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος: Γεώργιος Κυπριανού
Ταμίας: Μιχάλης Καουράνης 
Μέλος: Μιχαλάκης Χριστοφόρου
Μέλος. : Χριστόφορος Γρηγορίου
Μέλος: Γεώργιος Κουμή

Χάρτης

Powered by Technomart