Τουριστικός Οδηγός

Σωματεία/Συνδέσμοι

πίσω στην κατηγορία

Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας

Σωματεία/Συνδέσμοι
1ης Μαιου Κόρνος 7640

Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Κόρνου συστάθηκε τον Ιούνιο του 1991 θέτοντας ως σκοπό του, την επισήμανση και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων της κοινότητας. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν εθελοντικά κάτοικοι της κοινότητας και όλα τα οργανωμένα σύνολα.

Το Σ.Κ.Ε Κόρνου, τον Απρίλιο του 1992 προέβη στην ίδρυση του Παιδοκομικού Σταθμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων μητέρων. Μέχρι τον Ιούλιο του 1997, ο Σταθμός στεγάστηκε  σε ειδικά διαμορφωμένο ενοικιαζόμενο χώρο. Τον Σεπτέμβριο του 1997 ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πρώτης φάσης του ιδιόκτητου Κοινοτικού Κέντρου με τη συμβολή του Κοινοτικού Συμβουλίου, του Επαρχιακού Γραφείου καθώς και κρατικών χορηγιών.

Στη συνέχεια, τον Απρίλη του 1999, λειτούργησε στο χώρο του Κοινοτικού Κέντρου, Κέντρο Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, το οποίο παρέχει φροντίδα σε παιδιά από έξι ως δεκατεσσάρων χρονών κατά τη διάρκεια διακοπών των δημόσιων σχολείων.

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών του Σ.Κ.Ε, τον Σεπτέμβριο του 2000 ιδρύθηκε και Βρεφοκομικός Σταθμός, ούτως ώστε να προσφέρεται φροντίδα και σε παιδιά από ενός μηνός μέχρι δυο χρόνων.

Πρέπει να σημειωθεί πως τα μέλη του Σ.Κ.Ε συνέρχονται σε τακτικές συνεδρίες υπό την επίβλεψη του λειτουργού του γραφείου Ευημερίας. Το συμβούλιο θέτει επί τάπητος τα προβλήματα που προκύπτουν και προχωρεί άμεσα προς την επίλυση τους. Σαφέστερα, στις συνεδριάσεις συζητούνται θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία των τριών προγραμμάτων του Σ.Κ.Ε. Παράλληλα, καταγράφονται οι εισηγήσεις των μελών του Σ.Κ.Ε με σκοπό την αναβάθμιση τόσο των υπηρεσιών όσο και των δραστηριοτήτων του.

Σήμερα, για την καλύτερη λειτουργία του Σ.Κ.Ε εργοδοτήθηκαν επτά άτομα, τα οποία ασχολούνται εξ ολοκλήρου με την εφαρμογή των τριών προγραμμάτων του.

Η επιτυχής λειτουργία των τριών προγραμμάτων στηρίζεται  στην οικονομική συμβολή κρατικών αλλά κοινοτικών χορηγιών. 
Τέλος, χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς πως το Σ.Κ.Ε αποτελεί εθελοντική οργάνωση και μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου Ευημερίας Λάρνακας και του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας. Συμμετέχει επίσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ευημερίας της Περιοχής Σταυροβουνίου.

Πηγή:
Σ.Κ.Ε ΚΟΡΝΟΥ

Χάρτης

1ης Μαιου Κόρνος 7640
Powered by Technomart